About

Heart shaped garden – Day 1

D.I.Y. Roomtuintje Oostbos – Reclaim the Land! Amsterdam.

Lieve Mensen,

Wij zijn een groep betrokken mensen die besloten het heft in eigen handen nemen door een stuk braakligend land in de Dapperbuurt nieuw leven te blazen. Daarom zijn wij tot ‘Roomtuintje Oostbos’ gekomen.

Het braakliggend stuk land tussen Pieter Vlamingstraat, Pontanusstraat en Von Zessenstraat in de Dapperbuurt van Amsterdam Oost was oorspronkelijk een blok met sociale huurwoningen, maar het is nu een doorn in het oog. Na het verwijderen van de huurders werden de meeste huizen in 2009 gesloopt om hier 58 koop-apartmenten te bouwen. Het eigenaar, woonstichting ‘De Key’, is niet met dit bouwproject verdergegaan. Er staan er nog 5 huizen verlaten bij. Slecht een huurder ‘coffeeshop Eastwood’ bleef. Na twee burgerlijke rechtszaken ‘De Key’ heft geen redelijk resolutie met de coffeeshop gemaakt.

`Roomtuintje Oostbos’ werd bevrijd van leegstand op 15 Juli 2012. Na een grote schoonmaakbeurt zijn de eerste tuinen aangelegd. Op dezelfde dag werden het pand boven de coffeeshop heropend en bezet door een groep jonge mensen. 15 Juli 2012 Video link

Het doel van deze tuin is om mensen de kans te geven om hun eigen tuin in het midden van de stad aan te leggen.

Wij willen deze plaats met u te delen voor een bloeiende en nuttige tuin te creeren om er samen van te genieten.

Als u met ons wilt tuinieren, vragen hebt of iets wilt bijdragen, voel vrij om ons te emailen of langs te komen. Wij hebben ‘open tuinier dag’ op iedere Zaterdag van 12 tot 15 uur.

English.

We are a group of concerned individuals who have decided to take matters into our own hands by finding a waste land and bringing new life to it.

Originally a social housing block, the site between Pieter Vlamingstraat, Pontanusstraat and Von Zessenstraat in the Dapperbuurt of Amsterdam Oost is now a housing project that has become a thorn in the eye.

After removing the social renters most of the houses were demolished by 2009 in order to make way for 58 luxury appartments. Some 5 houses were left derelict and only one renter the ‘Coffeeshop Eastwood’ remained. The owners, housing corporation De Key, have not continued with the project which was due for completion in 2011.
Now all that remains is an open space borded up by fences and the 5 or so buildings.

‘Roomtuintje Oostbos’ was liberated from uselessness on July 15th 2012 when the clean up began and the first gardens were built.

On the same day the appartments above the coffeeshop were opened and are now occupied by a group of young people. 15 July 2012 Video link

Doors were opened to curious neighbours and the public for the first time on 21st July in a 3hr ‘open gardening day’ at which anyone could come and make their own little garden.

The aim is to give people the chance to make their own garden in an urban environment where the opportunity to garden is scarce.

We would love to share this place with you to make it into a useful space for the neighbourhood to utilise and enjoy.

If you are interested in gardening with us or you have some contribution to make please feel free to email us or come along. We currently have ‘open gardening day’ on Saturdays from 12 – 3pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *